Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/ith.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Wysokie stężenie IgG4 w surowicy u pacjentów z obrzękiem trzustki czesc 4 – ITH – Przychodnia Rzeszów
Skip to content

Wysokie stężenie IgG4 w surowicy u pacjentów z obrzękiem trzustki czesc 4

2 lata ago

555 words

Nie było znaczących różnic między tymi dwiema grupami w odniesieniu do stężeń innych podklas IgG w surowicy lub surowicy IgA, IgM lub IgE (Tabela 1). Ryc. 1. Stężenia IgG4 w surowicy wyznaczone za pomocą pojedynczej radialnej immunodyfuzji (panel A) i stężenia całkowitej IgG w surowicy (panel B) u 70 pacjentów z rakiem trzustki, 45 pacjentów ze zwykłym przewlekłym zapaleniem trzustki, 20 pacjentów z obrzękiem trzustki, 20 pacjentów z pierwotną marskością żółciową wątroby, 8 pacjentami z pierwotnym Zapaleniem Stwardniającego Zapalenia Krwi oraz 11 pacjentami z zespołem Sjögrena. Stężenie IgG4 w surowicy i całkowite stężenie IgG powyżej 135 mg na decylitr i 1883 mg na decylitr (linie kropkowane) uznano za podwyższone, co określono na podstawie analizy charakterystyk charakterystycznych dla odbiornika.
Wyniki pomiarów surowicy IgG4 i całkowitej IgG u pacjentów z twardzinowym zapaleniem trzustki i innymi grupami przedstawiono na rycinie 1. Stężenia IgG4 w surowicy były podwyższone tylko u pacjentów z twardzinowym zapaleniem trzustki (Figura 1A). Chociaż stężenia całkowitej IgG w surowicy były nieznacznie wyższe u pacjentów z twardzinowym zapaleniem trzustki, występowało znaczne zachodzenie na siebie z innymi grupami (Figura 1B). Zastosowanie wartości odcięcia dla stężeń IgG4 w surowicy wynoszącej 135 mg na decylitr spowodowało wysoki wskaźnik dokładności (97%), czułość (95%) i swoistość (97%) w różnicowaniu stwardniającego zapalenia trzustki wywołanego rakiem trzustki. Odpowiednie wartości dla zastosowania wartości odcięcia 1883 mg na decylitr dla IgG w surowicy wynosiły 80 procent, 65 procent i 81 procent.
Ryc. 2. Ryc. 2. Wyniki endoskopowej wstecznej Cholangiopankreatografii i Ultrasonografii (wypustki) u 72-letniej kobiety z obrzękiem trzustki. Przed terapią (panel A) dochodzi do nieregularnego zwężenia głównego przewodu trzustkowego i obrzęku trzustki z towarzyszącym obrzękiem. Wymiar głównego kanału trzustkowego (D1) wynosi 1,2 mm, a wymiar trzonu trzonu (D2) wynosi 14,0 mm. Po czterech tygodniach leczenia glikokortykoidami (panel B) nieprawidłowości ustąpiły. Wymiar głowy trzustki (D1) wynosi 9,7 mm, a wymiar trzonu trzonu (D2) wynosi 8,7 mm.
Tabela 2. Tabela 2. Stężenia IgG i IgG4 w surowicy, stężenie IgG4: IgG w surowicy i stężenia surowicy w kompleksach immunologicznych i kompleksach immunologicznych w podklasie IgG4 u 12 pacjentów z obrzękniętym trzustką przed i po czterech tygodniach leczenia glukokortykoidami. Aby określić związek między stężeniem IgG4 w surowicy a aktywnością choroby u pacjentów z twardzinowym zapaleniem trzustki, zmierzyliśmy IgG4 w surowicy u 12 pacjentów po czterech tygodniach leczenia glikokortykosteroidami. Wszyscy pacjenci mieli remisję objawów i ustąpienie nieprawidłowości w badaniach obrazowych po czterech tygodniach leczenia (Figura 2). Zarówno stężenie IgG4 w surowicy, jak i surowicy IgG4: IgG były istotnie niższe niż odpowiadające im wartości w linii podstawowej (Tabela 2); nastąpił również znaczny spadek mediany stężenia IgG w surowicy. Odkrycia te sugerują, że zmiana stężenia IgG4 w surowicy jest specyficznym efektem leczenia glikokortykosteroidami, a nie niespecyficznym efektem leczenia na całkowitą produkcję immunoglobulin.
Aby zbadać, czy wysokie stężenia IgG4 w surowicy były związane z wysokimi stężeniami w surowicy kompleksów immunologicznych i podklasą IgG4 kompleksów immunologicznych, zmierzono te stężenia przed i po czterech tygodniach leczenia glikokortykosteroidami u 12 pacjentów z twardziną trzustki
[podobne: złamanie panewki stawu biodrowego, zwichnięcie stawu mostkowo obojczykowego, zator tluszczowy ]
[hasła pokrewne: tartriakson, zwik sochaczew, paweł milhausen ]

0 thoughts on “Wysokie stężenie IgG4 w surowicy u pacjentów z obrzękiem trzustki czesc 4”