Skip to content

Wpływ użycia lub niewykorzystania długoterminowej dializy na dalsze przeżycie przeszczepów nerkowych od żywych dawców czesc 4

2 lata ago

473 words

P = 0,009 dla porównania między grupami. Proporcje wszystkich przeszczepów allogenicznych po jednym, dwóch i trzech latach po transplantacji wynosiły odpowiednio 96,3%, 93,4% i 82,9%. Współczynniki przeżywalności alloprzeszczepów są zgodne z odsetkami opublikowanymi dla pierwszych przeszczepów nerki od żywych spokrewnionych dawców14. Nieskorygowane wskaźniki przeżycia alloprzeszczepu u pacjentów poddawanych przeszczepowi zapobiegawczemu i bez przeszczepu przedstawiono na rycinie (p = 0,009). W ciągu trzech lat po transplantacji pacjenci po przeszczepieniu z wyprzedzeniem mieli wskaźnik przeżycia alloprzeszczepu na poziomie 90 procent, w porównaniu z 81 procentami w przypadku pacjentów, którzy przeszli transplantację po rozpoczęciu długotrwałej dializy. Zarówno graficzna, jak i ważona analiza resztkowa wykazały odejście od założeń dotyczących proporcjonalnych zagrożeń.
Aby uwzględnić ten wzorzec zmiany w czasie w stosunkach szybkości do niepowodzenia alloprzeszczepu, dopasowaliśmy oddzielne modele dla rocznych odstępów po transplantacji. Pierwszy model obejmował wszystkich pacjentów, a badania kontrolne zakończyły się po roku. Drugi model obejmował pacjentów, u których allografty nadal funkcjonowały rok po transplantacji, a obserwacja zakończyła się po dwóch latach. Trzeci model obejmował pacjentów, u których alloprzeszczepy nadal funkcjonowały po dwóch latach od przeszczepienia, a kontynuację kontynuowano do końca badania.
Tabela 3. Tabela 3. Nieskorygowane współczynniki częstości dla niepowodzenia alloprzeszczepu, zgodnie z wybranymi zmiennymi. Skala nieskorygowanego związku pomiędzy przeszczepem wyprzedzającym a stopniem niepowodzenia alloprzeszczepu jest pokazana w Tabeli 3 dla każdego z trzech przedziałów po transplantacji. Wstępne przeszczepy nerek od żywych dawców wiązały się z 34-procentową redukcją częstości niewydolności aloprzeszczepu podczas pierwszego roku (P = 0,01), 44-procentową redukcją w drugim roku (P = 0,07), a następnie redukcją o 62%. (P = 0,002). Inne potencjalne czynniki prognostyczne, które miały znaczący związek z przeżywaniem alloprzeszczepu w nieskorygowanej analizie, są również przedstawione w Tabeli 3.
Skorygowany przeżycie allograftu
Tabela 4. Tabela 4. Wyniki wielozmiennej analizy proporcjonalnego hazardu powiązania między transplantacją zapobiegawczą a niepowodzeniem alloprzeszczepu. Ze względu na zmieniające się przeżywanie alloprzeszczepów w obu grupach w czasie, dopasowaliśmy trzy modele wielu zmiennych proporcjonalnych zagrożeń dla rocznych przedziałów po transplantacji: pierwszy rok, drugi rok oraz trzeci i kolejne lata (Tabela 4). Ostre odrzucenie nie zostało początkowo uwzględnione w tych modelach, z powodu hipotezy, że w wyniku ostrego odrzucenia pośredniczył efekt przeszczepu prewencyjnego. Poziom przeciwciał reagujących z panelem nie był już znacząco związany z niepowodzeniem alloprzeszczepu po korekcie w którymkolwiek z tych modeli. Po dostosowaniu do przyczyny choroby nerek, związku rasowego dawcy i biorcy (zarówno nieczarnego [zdefiniowanego jako biały lub inny], zarówno czarny, jak i jeden nieczarny i jeden czarny) oraz obecności lub nieobecności opóźnionego alloprzeszczepu przeszczepienie zapobiegawcze nadal miało silny związek z przeżywaniem alloprzeszczepów
[podobne: złamanie kości łonowej, uchyłki przełyku, zapalenie okołostawowe barku ]
[podobne: związek międzygminny ślęza oława, warpol agro, crann kraków ]

0 thoughts on “Wpływ użycia lub niewykorzystania długoterminowej dializy na dalsze przeżycie przeszczepów nerkowych od żywych dawców czesc 4”