Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/ith.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Wpływ użycia lub niewykorzystania długoterminowej dializy na dalsze przeżycie przeszczepów nerkowych od żywych dawców cd – ITH – Przychodnia Rzeszów
Skip to content

Wpływ użycia lub niewykorzystania długoterminowej dializy na dalsze przeżycie przeszczepów nerkowych od żywych dawców cd

2 lata ago

441 words

Uwzględniliśmy potencjalne niedoszacowanie standardowych błędów współczynników stóp w wyniku braku niezależności obserwacji w ośrodku za pomocą solidnych szacunków wariancji.13 Zastąpiliśmy zmienną dychotomiczną (transplantacja zapobiegawcza lub niepilna) w modelach z serią zmiennych wskaźnikowych reprezentujących czas dializy przed przeszczepieniem w celu zbadania zależności między czasem dializy i przeżywalności allograftu. W analizie wtórnej zbadaliśmy związek między przeszczepem wyprzedzającym a ryzykiem ostrego odrzucenia potwierdzonego biopsją w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po transplantacji, z zastosowaniem warunkowej analizy logistyczno-regresyjnej dostosowanej do ośrodka transplantacyjnego. Potencjalne zmienne zakłócające zostały włączone do modelu wielowymiarowego zgodnie z procedurą stopniowego wyboru, w której zachowano terminy, które były znaczące na poziomie 0,05. Aby dalej scharakteryzować zależność między czasem trwania wcześniejszej dializy a ostrym odrzuceniem, zmieniliśmy zmienną dychotomiczną (transplantacja zapobiegawcza lub bez przeszczepu) w modelu wielowymiarowym z serią zmiennych wskaźnikowych reprezentujących czas trwania dializy przed przeszczepieniem.
Wszystkie analizy przeprowadzono za pomocą oprogramowania Stata (wersja 6.0, Stata, College Station, Tex.). Wszystkie podane wartości P są dwustronne.
Wyniki
Charakterystyka pacjentów w momencie transplantacji
Tabela 1. Tabela 1. Wyniki w grupach badawczych. Od stycznia 1994 r. Do czerwca 1997 r. 9130 pacjentów w wieku 18 lat lub starszych otrzymało przeszczepy nerki od żywych dawców w Stanach Zjednoczonych. Sześćset czterdziestu dziewięciu pacjentów zostało wykluczonych, ponieważ data pierwszego leczenia schyłkowej niewydolności nerek była nieznana lub z powodu wcześniejszego przeszczepienia. Łącznie 1819 pacjentów przeszło transplantację bez uprzedniej ekspozycji na dializę, a 6662 pacjentów przeszło transplantację po rozpoczęciu dializy. Pięć procent całkowitej liczby kwalifikujących się pacjentów miało niepowodzenie alloprzeszczepu, główny wynik, do końca badania (średnia [. SD] obserwacji, 406 . 290 dni) (Tabela 1). Większość niepowodzeń alloprzeszczepów zdefiniowano przez rozpoczęcie długotrwałej dializy.
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka grup badawczych w momencie transplantacji. W czasie przeszczepu cechy pacjentów poddawanych przeszczepowi prewencyjnemu i poddawanych przeszczepowi bez przeszczepu były podobne (Tabela 2). Przyczyną choroby nerek brakowało u większego odsetka pacjentów poddanych przeszczepowi prewencyjnemu niż u osób, które przeszły transplantację po dializie (43,2% w porównaniu z 3,0%), najprawdopodobniej w wyniku różnic w procesie administracyjnym, w którym te dane zostały zebrane.
Nieskorygowany przeżycie allograftu
Ryc. 1. Ryc. 1. Estymaty przeszczepu allograficznego według Kaplana-Meiera według zastosowania lub niewykorzystania długotrwałej dializy przed przeszczepem nerki od żywego dawcy. Grupa przeszczepiająco-transplantacyjna nie była leczona dializą, a grupa przeszczepu bez przeszczepu leczona była dializą przed przeszczepem
[przypisy: oczopląs pionowy, nawykowe zwichnięcie rzepki, rezerwa ślimakowa ]
[hasła pokrewne: gastrolog dziecięcy lublin, pikawa gdańsk, szpital 40 lecia wrocław ]

0 thoughts on “Wpływ użycia lub niewykorzystania długoterminowej dializy na dalsze przeżycie przeszczepów nerkowych od żywych dawców cd”