Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/ith.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Wpływ użycia lub niewykorzystania długoterminowej dializy na dalsze przeżycie przeszczepów nerkowych od żywych dawców ad 5 – ITH – Przychodnia Rzeszów
Skip to content

Wpływ użycia lub niewykorzystania długoterminowej dializy na dalsze przeżycie przeszczepów nerkowych od żywych dawców ad 5

2 lata ago

462 words

Przeszczepienie zapobiegawcze wiązało się ze zmniejszeniem o 52 procent częstości niewydolności aloprzeszczepu w pierwszym roku po transplantacji (P = 0,002), zmniejszeniu o 82 procent w drugim roku (P = 0,001) i zmniejszeniu o 86 procent w ciągu roku. kolejne lata (P = 0,001). Włączenie liczby prewencyjnych przeszczepów nerek od żywych dawców, które były przeprowadzane co roku w każdym ośrodku i średni dochód gospodarstwa domowego w każdym z tych modeli, nie zmieniły istotnie związku między zwiększonym przeżywaniem alloprzeszczepów a transplantacją zapobiegawczą. Kiedy seria zmiennych wskaźnikowych reprezentujących czas trwania dializy przed przeszczepieniem zastąpiła zmienną dychotomiczną (transplantacja zapobiegawcza lub bez przeszczepu), nie było wykrywalnego związku między przeżywaniem alloprzeszczepów a wydłużeniem czasu trwania dializy (P = 0,46 dla trendu); ten brak powiązania może być związany z niewystarczającą siłą analizy do zidentyfikowania takiego związku, biorąc pod uwagę częstotliwość niepowodzenia aloprzeszczepu.
Aby zbadać, czy zmniejszona częstość ostrego odrzucenia jest mechanizmem, w którym transplantacja zapobiegawcza poprawia przeżycie allograftu, dostosowaliśmy nasze modele wielowymiarowe do pierwszego epizodu ostrego odrzucenia potwierdzonego biopsją w pierwszym roku po transplantacji. Zmniejszenie wskaźnika częstości przeszczepu przed zabiegiem po dostosowaniu do ostrego odrzucenia byłoby zgodne z tym mechanizmem. W pierwszym roku po transplantacji korekta w przypadku ostrego odrzucenia (jako zmienna zmieniająca się w czasie) osłabiała efekt przeszczepu prewencyjnego (P = 0,10) (Tabela 4). Kiedy ustalona zmienna wskazująca na występowanie ostrego odrzucenia potwierdzonego biopsją w pierwszym roku została uwzględniona w modelach na drugi i trzeci rok, efekt przeszczepu prewencyjnego był zasadniczo niezmieniony.
Tabela 5. Tabela 5. Wyniki logistyczno-regresyjnej analizy predyktorów ostrego odrzucenia potwierdzonego biopsją w ciągu sześciu miesięcy po transplantacji zapobiegawczej lub nieprzeprowadzającej. Na koniec zbadaliśmy związek pomiędzy przeszczepem wyprzedzającym a ostrym odrzuceniem, stosując analizę warunkowej regresji logistycznej z dostosowaniem do ośrodka transplantacyjnego (Tabela 5). Po uwzględnieniu innych czynników predykcyjnych, które wykazywały znaczące nieskorygowane skojarzenia z ostrym odrzuceniem, wystąpił znaczny liniowy wzrost szans na odrzucenie ze zwiększającym się czasem długotrwałej dializy (skorygowane ilorazy szans, 1,6, 2,3, 3,0 i 4,2 dla odpowiednio pierwszy, drugi, trzeci i czwarty kwartyl, w porównaniu z przeszczepem prewencyjnym, P = 0,001 dla wszystkich porównań z grupą prewencyjno-transplantacyjną). Te obserwacje utrzymywały się, gdy analiza ta była ograniczona do pacjentów, którzy mieli Medicare jako głównego płatnika.
Dyskusja
Badanie krajowej próbki osób po przeszczepieniu nerki pokazuje, że przeszczep nerki od żywego dawcy, przeprowadzony bez wcześniejszego rozpoczęcia długotrwałej dializy, wiąże się z 52-procentowym zmniejszeniem odsetka niepowodzenia alloprzeszczepu w pierwszym roku po transplantacji. i większe redukcje w kolejnych latach, niezależnie od ośrodka transplantacyjnego
[więcej w: zwichnięcie stawu mostkowo obojczykowego, myszka stawowa, szyna gipsowa ]
[przypisy: coniveo, bagmasz, barizola dzierżoniów ]

0 thoughts on “Wpływ użycia lub niewykorzystania długoterminowej dializy na dalsze przeżycie przeszczepów nerkowych od żywych dawców ad 5”