Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/ith.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Transplantacja embrionalnych neuronów dopaminowych w ciężkiej chorobie Parkinsona cd – ITH – Przychodnia Rzeszów
Skip to content

Transplantacja embrionalnych neuronów dopaminowych w ciężkiej chorobie Parkinsona cd

2 lata ago

530 words

W miarę możliwości staraliśmy się nie zmieniać schematów przedoperacyjnych leków dla pacjentów. Jednak u większości pacjentów po przeszczepie rozwijają się dyskinezy, a 2,5 powoduje konieczność dostosowania dawek. We wszystkich przypadkach decyzje dotyczące zmiany dawek leków zostały podjęte przez lekarzy, którzy nie byli świadomi przydzielonych im grup pacjentów. Randomizacja
Pacjenci zostali losowo przydzieleni w grupach po 10, aby poddać się operacji pozorowanej lub transplantacji, z dostosowaniami w celu zrównoważenia grup według wieku, płci i czasu trwania choroby. Pacjenci, badani lekarze i pielęgniarki w Columbia-Prezbiteriańskim Centrum Medycznym, koordynator pielęgniarski na Uniwersytecie w Kolorado i personel zajmujący się obrazowaniem PET w szpitalu North Shore University Hospital nie byli świadomi wykonywania zadań związanych z leczeniem w trakcie badania; tylko statystyk i zespół chirurgów w szpitalu University of Colorado byli świadomi zadań.
Metoda transplantacji
Wszystkie zabiegi chirurgiczne przeprowadzono w szpitalu University of Colorado. Przy przyjęciu pacjenci otrzymywali doustną fenytoinę w dawce 15 mg na kilogram masy ciała. Po przyklejeniu pierścienia stereotaktycznego do czaszki, zastosowano rezonans magnetyczny do ustalenia współrzędnych dla czterech przejść igłowych w osiowej płaszczyźnie skorupy, rozciągającej się od pełnego wymiaru przedniego do tylnego (około 35 do 40 mm). Dwa ślady igły powstały po obu stronach mózgu nad zatoką czołową, jedną o około 7 mm większą od drugiej.
Ludzką embrionalną tkankę śródmózgową zawierającą neurony dopaminowe odzyskano z fragmentów zarodków przerwanych siedem do ośmiu tygodni po zapłodnieniu. Tkankę wytłoczono przez sterylne szklane urządzenie wytłaczające w postaci pasm o średnicy 200 .m i hodowano w pożywce F12 zawierającej 5% ludzkiej surowicy łożyskowej. 4,5 Wytwarzanie dopaminy przez tkankę podczas hodowli monitorowano przez pomiar stężeń kwasu homowanilinowego w hodowli. średni. Tkankę przeszczepiono do czterech tygodni po jej otrzymaniu.
Tylko w sali operacyjnej neurochirurg uczył się operacji pozornej lub transplantacji. Operację wykonano u pacjenta z przebudzeniem, z miejscowym znieczuleniem podawanym na skórę na czole. Cztery skręcające się otwory w kości czołowej zostały wykonane wzdłuż planowanej osi torów. Implanty tkankowe umieszczano za pomocą kaniuli prowadzącej ze stali nierdzewnej o stopniowanej średnicy zewnętrznej od 1,5 do 0,6 mm. W otworze kaniuli znajdował się zaokrąglony rylec podczas przejścia na tylny koniec skorupy. Miseczka została następnie zastąpiona igłą zawierającą tkankę embrionalną, zwykle w całkowitej objętości 20 .l, która była odkładana w sposób ciągły po wyjęciu igły przez skorupę, w odległości 35 do 40 mm. Po dwuminutowym oczekiwaniu na ustabilizowanie ciśnienia kaniula została usunięta z mózgu. Każdy implant składał się z tkanki z pojedynczego zarodka. Po każdym wstrzyknięciu badano zdolność pacjenta do mówienia i poruszania wszystkimi kończynami. Pacjenci w grupie pozorowanej operacyjnie przeszli identyczną procedurę, z tym wyjątkiem, że opona twarda nie została przebita po wykonaniu skrętu w kości czołowej
[więcej w: la bamba przemyśl, stomatolog włocławek, zapalenie okołostawowe barku ]
[patrz też: wtm białystok, zapalenie ochrzęstnej małżowiny usznej, la bamba przemyśl ]

0 thoughts on “Transplantacja embrionalnych neuronów dopaminowych w ciężkiej chorobie Parkinsona cd”