Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/ith.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Prognostyczne implikacje echokardiograficznie oznaczonej lewej masy komorowej w badaniu Framingham Heart czesc 4 – ITH – Przychodnia Rzeszów
Skip to content

Prognostyczne implikacje echokardiograficznie oznaczonej lewej masy komorowej w badaniu Framingham Heart czesc 4

2 lata ago

160 words

Odpowiednie wskaźniki dla kobiet wynosiły 6,0 wobec 7,9 procent, 0,9 w porównaniu z 2,0 procentami i 3,6 w porównaniu z 6,4 procentami. Zdarzenia chorób sercowo-naczyniowych
Rycina 1. Rycina 1. Częstość występowania chorób sercowo-naczyniowych w czterech latach, w zależności od lewej masy komorowej (poprawiona na wysokość). Liczby w nawiasach oznaczają liczbę zagrożonych osób. Stawki dla mężczyzn są reprezentowane przez stałe czarne paski, a dla kobiet – za pomocą stippled bars.
Cztery odpowiednie kategorie oparte na masie lewej komory skorygowanej o powierzchnię ciała wynoszą mniej niż 75, 75 do 94, 95 do 116 i ponad 116 g na metr kwadratowy.
Podsumowanie zdarzeń związanych z incydentami sercowo-naczyniowymi przedstawiono w tabeli 1. Wystąpiło 113 nowych zdarzeń związanych z chorobami układu krążenia u mężczyzn i 95 u kobiet. Na rycinie przedstawiono czteroletnie skorygowane względem wieku wskaźniki chorób sercowo-naczyniowych w zależności od poziomu masy lewej komory. U mężczyzn czteroletnie występowanie chorób sercowo-naczyniowych zwiększyło się z 4,7% u osób z masą lewej komory <90 g na metr do 12,2% u osób z masą lewej komory .140 g na metr. Odpowiednie wartości dla kobiet wynosiły 4,1 i 16,1 procent.
Śmiertelność
Ryc. 2. Ryc. 2. Czteroczna skorygowana ze względu na wiek częstość zgonów z wszystkich przyczyn, według lewej masy komorowej (poprawiona na wysokość). Liczby w nawiasach oznaczają liczbę zagrożonych osób. Stawki dla mężczyzn są reprezentowane przez stałe czarne paski, a dla kobiet – za pomocą stippled bars.
W przypadku odpowiednich kategorii na podstawie masy lewej komory skorygowanej o powierzchnię ciała patrz legenda do ryciny 1.
Podsumowanie zgonów w badanej populacji podano w Tabeli 1. W okresie obserwacji zmarło 69 mężczyzn, z czego 25 z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Wśród kobiet było 55 zgonów, w tym 12 z powodu chorób układu krążenia. Skorygowane względem wieku wskaźniki umieralności z wszystkich przyczyn wahały się od 4,1% u mężczyzn z masą lewej komory <90 g na metr do 8,1% u osób o wartości . 140 g na metr; odpowiednie wartości dla kobiet wynosiły 2,6 i 6,8 procent (ryc. 2).
Dowody echokardiograficzne na obecność przerostu lewej komory
Tabela 3. Tabela 3. Czteroletnia skorygowana wiekiem częstość występowania zdarzeń losowych, w zależności od obecności lub braku echokardiograficznych dowodów na obecność przerostu lewej komory (LVH). Kryteria echokardiograficzne dla przerostu lewej komory zostały spełnione u 218 mężczyzn (15,5%) i 382 kobiet (21,0%). Wśród mężczyzn hipertrofia lewej komory była powiązana z wszystkimi badanymi przez nas wydarzeniami końcowymi (Tabela 3). Czteroletnie skorygowane względem wieku wskaźniki chorób sercowo-naczyniowych, zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych oraz zgonów z wszystkich przyczyn u mężczyzn z przerostem lewej komory serca w porównaniu z osobami bez przerostu lewej komory wynosiły 12,1 w porównaniu z 6,8% (p <0,001), 4,8 w porównaniu z 1,0% (p <0,0001) i 9,1 w porównaniu z 4,0% (p <0,01). U kobiet hipertrofia lewej komory wiązała się ze zwiększoną częstością występowania chorób sercowo-naczyniowych (czteroletnia skorygowana względem wieku stopa wynosiła 7,4%, w porównaniu z 4,2% dla kobiet bez przerostu lewej komory [P <0,05]).
Analizy wielowymiarowe
Tabela 4
[patrz też: paweł milhausen, związek międzygminny ślęza oława, coniveo ]

0 thoughts on “Prognostyczne implikacje echokardiograficznie oznaczonej lewej masy komorowej w badaniu Framingham Heart czesc 4”