Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/ith.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Prognostyczne implikacje echokardiograficznie oznaczonej lewej masy komorowej w badaniu Framingham Heart ad 5 – ITH – Przychodnia Rzeszów
Skip to content

Prognostyczne implikacje echokardiograficznie oznaczonej lewej masy komorowej w badaniu Framingham Heart ad 5

2 lata ago

469 words

Względne ryzyko zdarzeń wynikowych, dostosowane do wieku i czynników ryzyka * Wyniki analiz wieloczynnikowych przedstawiono w Tabeli 4. Masa lewej komory była istotnie związana z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, zgonem z powodu chorób sercowo-naczyniowych i zgonem z powodu wszystkie przyczyny u obu płci po dostosowaniu do wieku, rozkurczowe ciśnienie krwi, ciśnienie tętna, leczenie hipotensyjne, liczba wypalanych papierosów dziennie, cukrzyca, wskaźnik masy ciała, stosunek cholesterolu całkowitego do cholesterolu o wysokiej gęstości oraz elektrokardiograficzne dowody lewej komory hipertrofia. Wiek był jedyną zmienną inną niż masa lewej komory, która wykazała stałe i silne relacje z częstością występowania wszystkich trzech zdarzeń końcowych u obu płci. Skorygowane o czynnik ryzyka ryzyko względne choroby sercowo-naczyniowej dla każdego przyrostu 50 g na metr w masie lewej komory wynosiło 1,49 (95% przedział ufności, 1,20 do 1,85) u mężczyzn i 1,57 (przedział ufności 95%, 1,20 do 2,04) u kobiet . Odpowiednie wartości śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych wynosiły 1,73 (95% przedział ufności, 1,19 do 2,52) u mężczyzn i 2,12 (przedział ufności 95%, 1,28 do 3,49) u kobiet. Względne ryzyko zgonu z wszystkich przyczyn wyniosło 1,49 (95% przedział ufności, 1,14 do 1,94) u mężczyzn i 2,01 (przedział ufności 95%, 1,44 do 2,81) u kobiet.
Dodatkowe analizy
Wyniki analiz wieloczynnikowych były niemal identyczne, gdy masa lewej komory skorygowana o powierzchnię ciała została zastąpiona masą lewej komory skorygowaną o wysokość. W tej populacji elektrokardiograficzne objawy przerostu lewej komory nie były statystycznie istotne w żadnej z analiz, w których jako współzmienną wprowadzono echokardiograficznie określoną masę lewej komory.
Badanie ryzyka nagłej śmierci sercowej podjęto z powodu wcześniejszych doświadczeń z elektrokardiograficznie wykazanym przerostem lewej komory serca w badaniu Framingham Heart Study.2 Chociaż zanotowano zbyt małą nagłą śmierć kobiet, aby umożliwić sensowne analizy, odnotowano 15 nagłych zgonów wśród mężczyzn, 8 z nich wystąpiło u osób z echokardiograficznie wykazanym przerostem lewej komory. Czteroletnie skorygowane względem wieku wskaźniki nagłej śmierci u mężczyzn z przerostem lewej komory i bez nich wynosiły odpowiednio 2,7 i 0,6 procent. Skorygowane o czynnik ryzyka względne ryzyko nagłej śmierci wynosiło 1,70 (przedział ufności 95%, od 1,02 do 2,83) dla każdego przyrostu 50 g na metr w masie lewej komory.
Dyskusja
Ocena zachorowalności i umieralności związanej z elektrokardiograficznymi objawami przerostu lewej komory1 2 3 spowodowała wystąpienie echokardiografii i jej zastosowanie w badaniach epidemiologicznych.21 Chociaż hipertrofia lewej komory wykryta w elektrokardiogramie jest zwiastunem wielu niekorzystnych następstw sercowo-naczyniowych, to pozostaje niezbyt częstym odkryciem, występującym u mniej niż 1% badanych w tym badaniu. Natomiast echokardiograficzny dowód przerostu lewej komory jest znacznie częstszy, występujący u 16 procent mężczyzn i 21 procent kobiet w tej populacji badania
[patrz też: wtm białystok, paweł milhausen, związek międzygminny ślęza oława ]

0 thoughts on “Prognostyczne implikacje echokardiograficznie oznaczonej lewej masy komorowej w badaniu Framingham Heart ad 5”