Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/ith.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Podręcznik chorób autoimmunologicznych – ITH – Przychodnia Rzeszów
Skip to content

Podręcznik chorób autoimmunologicznych

2 lata ago

503 words

Reaktywność immunologiczna jako możliwa przyczyna choroby (uszkodzenie tkanki za pośrednic- twem układu odpornościowego) została rozpoznana dopiero na przełomie XX wieku. W tym czasie Ehrlich po raz pierwszy wprowadził termin horror autotoxicus i opisano reakcję tuberkuliny, anafilaksję i alergię. Pierwszy raport na temat choroby autoimmunologicznej, napadowej zimnej hemoglobinurii, opublikował Julius Donath i Karl Landsteiner w 1904 roku. Jednak dopiero w drugiej połowie XX wieku badania nad wykrywaniem i analizą autoprzeciwciał dostarczyły nowych użytecznych diagnostyka chorób autoimmunologicznych oraz lepsze zrozumienie tolerancji i regulacji limfocytów T pozwoliły na lepszy wgląd w ich patogenezę. Eksplozja w ciągu ostatnich kilku dekad informacji na temat rozwoju i funkcji układu odpornościowego przyczyniła się do naszego zrozumienia mechanizmów autoreaktywności. Biorąc pod uwagę złożoność regulacji odpornościowej, nie jest zaskakujące, że nasza wiedza na temat tej precyzyjnie dostrojonej sieci i konsekwencji jej rozregulowania jest nadal niekompletna. Wiedza ta ma jednak kluczowe znaczenie nie tylko dla głębszego wglądu w patogenezę choroby autoimmunologicznej, ale także dla oceny nowych metod terapeutycznych.
Ponieważ luka między podstawowymi i klinicznymi naukami niebezpiecznie się rozszerza, ważne jest dostarczanie klinicystom informacji o rozwoju nauki. Podręcznik chorób autoimmunologicznych skutecznie zmniejsza tę lukę, włączając zwięzłe raporty na temat struktury i funkcji układu odpornościowego. Złożone problemy są rozwiązywane w jasnym języku, a poszczególne rozdziały – stosunkowo krótkie, mimo stale rosnącej ilości informacji – stanowią niezbędne tło. Przedstawiono zasadę, że autoimmunizacyjne limfocyty T i ich eliminacja poprzez selekcję negatywną są niezbędne do rozwoju prawidłowego układu immunologicznego i pomagają wyjaśnić różnicę między autoreaktywnością, która obejmuje aktywność autoprzeciwciał, które mogą być obecne bez powodowania urazu, i choroba autoimmunologiczna, która rozwija się, gdy mechanizmy immunologiczne powodują zapalenie narządowe lub ogólnoustrojowe, uszkodzenie tkanki lub jedno i drugie.
Dyspozycja została już zaakceptowana 300 lat temu jako ważny element podatności na choroby; w 1695 r. dr Adam Lebenwaldt zauważył, że niektóre rodziny zostały dotknięte epidemią dżumy, a większość członków umierała na tę chorobę, podczas gdy inne rodziny, które były w równym stopniu narażone, przeżyły z minimalną lub żadną chorobą. Nowe odkrycia w dziedzinie genetyki wywierają coraz większy wpływ na identyfikację podatności i oporności na choroby, a dalsze wyniki uzyskane z projektu ludzkiego genomu mają pogłębić naszą wiedzę. Fakt, że ten sam genetyczny haplotyp koreluje z niekorzystnym przebiegiem pewnych zakażeń, takich jak ludzki wirus upośledzenia odporności oraz rozwój cukrzycy typu 1, zależnej od komórek T choroby autoimmunologicznej, podkreśla znaczenie regulacji odporności zarówno w odporności na infekcja i rozwój choroby autoimmunologicznej. Rozdział dotyczący genetyki obejmuje ocenę podatności genetycznej w chorobach autoimmunologicznych i różnych metodach wykrywania niektórych genów, które mogą być związane z chorobą
[podobne: szyna gipsowa, crann kraków, rezerwa ślimakowa ]
[podobne: związek międzygminny ślęza oława, warpol agro, crann kraków ]

0 thoughts on “Podręcznik chorób autoimmunologicznych”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: powiększanie ust warszawa[…]