Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/ith.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Początkowe poziomy RNA HIV-1 w osoczu i postęp w leczeniu AIDS u kobiet i mężczyzn czesc 4 – ITH – Przychodnia Rzeszów
Skip to content

Początkowe poziomy RNA HIV-1 w osoczu i postęp w leczeniu AIDS u kobiet i mężczyzn czesc 4

2 lata ago

286 words

Charakterystyka kliniczna 202 uczestników z serokonwersją HIV-1. Charakterystykę kliniczną uczestników badania przedstawiono w Tabeli 1. Mężczyźni i kobiety byli podobni, z tym że kobiety były młodsze w czasie serokonwersji i miały nieco dłuższą obserwację niż mężczyźni. Nie stwierdzono istotnych różnic między kobietami i mężczyznami w częstości nieudanych wizyt w badaniu przed wystąpieniem serokonwersji lub w czasie, który upłynął między szacowaną datą serokonwersji a pierwszym pomiarem miana wirusa. Dane dotyczące ciąży były dostępne dla 146 wizyt kobiet; w 7 z tych wizyt (4,8 procent) kobiety zgłosiły, że jest w ciąży, a podczas 5 z tych wizyt (3,4 procent) kobiety zgłosiły poronienie lub aborcję w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Podczas pierwszej wizyty po serokonwersji żaden z uczestników nie zgłosił, że otrzymywał leczenie przeciwretrowirusowe. Ogólnie rzecz biorąc, stosowanie jednego lub więcej leków przeciwretrowirusowych zgłoszono na 22 procentach wizyt studyjnych mężczyzn i 23 procent wizyt kobiet (p = 0,93) (tabela 1). Spośród doniesień o stosowaniu leków przeciwretrowirusowych 80% dotyczyło terapii wyłącznie analogami nukleozydów (pojedynczy nukleozyd w 55% i dwa nukleozydy w 25%). Liczby te nie różniły się w zależności od płci. Otrzymanie wysoce czynnej terapii przeciwretrowirusowej (zdefiniowanej jako schemat obejmujący inhibitor proteazy HIV-1 lub nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy) zgłoszono podczas mniej niż 5 procent wizyt w badaniu zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
Początkowe obciążenie wirusem i progresja do AIDS według płci
Tabela 2. Tabela 2. Początkowe poziomy RNA HIV-1 w osoczu i limfocyty CD4 + po serokonwersji. Mediana początkowego miana wirusa po serokonwersji była istotnie niższa u kobiet niż u mężczyzn (15 103 w porównaniu z 50 766 kopii RNA HIV-1 na mililitr, p <0,001); Liczba limfocytów CD4 + nie różniła się w zależności od płci (Tabela 2). Mediana początkowego miana wirusa pozostała u kobiet o około 0,5 log niższa niż u mężczyzn po skorygowaniu o wiek w serokonwersji, czasie pomiędzy szacowaną datą serokonwersji i pierwszym pomiarem ładunku wirusowego (P = 0,001), a liczbą limfocytów CD4 + w serokonwersji (P = 0,001) w wielowymiarowych modelach liniowych. Różnica w zależności od płci w miano wirusa utrzymywała się podczas drugiej wizyty po serokonwersji (dane nie przedstawione).
Ryc. 1. Ryc. 1. Estymaty przeżywalności Kaplan-Meier bez progresji do AIDS według płci. Krzywe przedstawiają odsetki pacjentów, którzy przeżyli bez AIDS w ciągu siedmiu lat po serokonwersji. Liczbę mężczyzn i kobiet zagrożonych w każdym 12-miesięcznym przedziale podano poniżej wykresu. Nie było znaczącej różnicy między mężczyznami i kobietami w ryzyku progresji do AIDS (P = 0,18 w teście log-rank).
Zakażenie wirusem HIV rozwinęło się w AIDS u 29 mężczyzn i 15 kobiet; analiza Kaplan-Meier w czasie do progresji nie wykazała istotnej różnicy w zależności od płci (P = 0,18 w teście log-rank) (Figura 1). Ponadto, model proporcjonalnego hazardu Coxa w czasie do rozpoznania AIDS, w którym seks był współzmienną, wykazał, że ryzyko AIDS nie było istotnie większe dla kobiet niż dla mężczyzn (współczynnik ryzyka dla kobiet, 1,53; przedział ufności, 0,8 do 2,9; P = 0,18)
[patrz też: uchyłki przełyku, rezerwa ślimakowa, oczopląs pionowy ]
[więcej w: gastrolog dziecięcy lublin, pikawa gdańsk, szpital 40 lecia wrocław ]

0 thoughts on “Początkowe poziomy RNA HIV-1 w osoczu i postęp w leczeniu AIDS u kobiet i mężczyzn czesc 4”