Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/ith.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Początkowe poziomy RNA HIV-1 w osoczu i postęp w leczeniu AIDS u kobiet i mężczyzn ad – ITH – Przychodnia Rzeszów
Skip to content

Początkowe poziomy RNA HIV-1 w osoczu i postęp w leczeniu AIDS u kobiet i mężczyzn ad

2 lata ago

543 words

Oceniliśmy również związek między początkowym miano wirusa a progresją do AIDS u kobiet i mężczyzn i ustaliliśmy wpływ obecnych wytycznych dotyczących terapii przeciwretrowirusowej na kwalifikowalność do leczenia. Metody
Badana populacja
Od lutego 1988 r. Do marca 1989 r. Osoby zażywające narkotyki w iniekcjach w Baltimore były włączane do badań podłużnych w kierunku zakażenia HIV-1. 19 Był drugi okres rejestracji od sierpnia 1994 r. Do czerwca 1995 r. Osoby kwalifikujące się do rejestracji, jeśli były co najmniej Ma 18 lat i nie choruje na AIDS, a jeśli od 1977 r. Stosowali leki iniekcyjne co najmniej raz, zarejestrowano łącznie 3380 osób zażywających narkotyki w formie iniekcji. Wszyscy uczestnicy mieli pobieraną krew do badania serologicznego HIV pół roku rocznie; serokonwersja została określona tylko za pomocą tego półrocznego testu. Kiedy uczestnicy zostali po raz pierwszy zidentyfikowani jako HIV-seropozytywni, poproszono ich o powrót do ośrodka badawczego, aby można było pobrać krew do pomiaru liczby limfocytów CD4 +, z zamrożonym osoczem do późniejszych testów. Ta procedura i badanie fizyczne były następnie powtarzane co pół roku. Kobiety i mężczyźni byli oceniani w tym samym miejscu, a przetwarzanie próbek krwi nie różniło się w zależności od płci. Badanie zostało zatwierdzone przez instytucyjną komisję odwoławczą Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Johna Hopkinsa i uzyskano pisemną świadomą zgodę od wszystkich uczestników.
Kryteria włączenia do obecnego badania zostały udokumentowane serokonwersją HIV-1 w ciągu 12 miesięcy po ostatniej wizycie, podczas której uczestnik był seronegatywny, a przed grudnia 1997; pomiar miana wirusa w ciągu 12 miesięcy po szacowanej dacie serokonwersji (zdefiniowanej jako punkt środkowy pomiędzy ostatnią wizytą, podczas której uczestnik był seronegatywny, a pierwszą wizytą, podczas której był seropozytywny); i co najmniej trzy pomiary miana wirusa po serokonwersji. Wszyscy seropozytywni uczestnicy zostali skierowani do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu leczenia zakażenia HIV.
Zbieranie danych
W przypadku każdego uczestnika badania dane demograficzne i wywiad chorobowy uzyskano podczas pierwszej wizyty, a informacje na temat stosowania leków iniekcyjnych i leków (w tym leczenia przeciwretrowirusowego) w ciągu poprzednich sześciu miesięcy uzyskiwano półrocznie. Korzystając ze standardowych formularzy, wyszkolone pielęgniarki pobrały informacje dotyczące rozpoznania AIDS oraz zgonów związanych z AIDS, odpowiednio z dokumentacji medycznej i aktów zgonu, a komitet punktów końcowych pod przewodnictwem lekarza ustalił ostateczne diagnozy. Diagnozy określające AIDS zostały oparte na definicji przypadków klinicznych z 1993 r. Ustalonej przez Centers for Disease Control and Prevention, 20 z wyjątkiem tego, że liczba limfocytów CD4 + mniejsza niż 200 na milimetr sześcienny została wykluczona jako wystarczający warunek dla diagnozy AIDS. Wyniki uwzględnione przed 31 grudnia 1998 r. Zostały uwzględnione w analizie. Wszystkie pomiary obciążenia wirusem i liczby limfocytów CD4 + uzyskane przed AIDS zostały zdiagnozowane (lub przed 31 grudnia 1998 r., U osób, u których AIDS się nie rozwinęło) zostały uwzględnione w analizie. Nie uwzględniono pomiarów obciążenia wirusem i liczby limfocytów CD4 + z dokumentacji medycznej nie uzyskanej w ramach badania
[więcej w: trzy korony bobolice, przyczepy mięśnia czworogłowego uda, zwichnięcie stawu mostkowo obojczykowego ]
[przypisy: trzy korony bobolice, złamanie kości łonowej, olpen model ]

0 thoughts on “Początkowe poziomy RNA HIV-1 w osoczu i postęp w leczeniu AIDS u kobiet i mężczyzn ad”