Skip to content

Niewykorzystane procedury rewaskularyzacji wieńcowej u pacjentów uznanych za odpowiednich kandydatów do rewaskularyzacji

2 lata ago

475 words

Podjęcie decyzji o tym, którzy pacjenci powinni zostać poddani rewaskularyzacji wieńcowej, pozostaje kluczowym wyzwaniem w postępowaniu z chorobą niedokrwienną serca, a wzorce postępowania poszczególnych lekarzy różnią się w szerokim zakresie.1 Zalecenie rewaskularyzacji zwykle podejmuje specjalista pacjenta, opierając się na domniemanej ocenie korzyści. procedury pod względem przeżycia lub zmniejszenia zachorowalności przeważają nad ryzykiem. Oceny ekspertów dotyczące stosowności rewaskularyzacji u pacjentów z różnymi typowymi wskazaniami, określonymi zgodnie z metodą RAND-University of California w Los Angeles (UCLA), dokonują wyraźnego osądu, umożliwiając przypisanie pacjentom wyniku skala, która waha się od właściwej przez niepewność do niewłaściwej. Badania przeprowadzone przy użyciu tej metody wykazały, że nadużywanie 2-11 technik inwazyjnych w leczeniu choroby wieńcowej jest rzadkością, a uwaga została zwrócona na problem niedostatecznego stosowania. 16-16 Dobrze zaprojektowane panele ekspertów mogą ściśle odzwierciedlać poglądy praktykujących lekarzy, 17 a metody wykrywania niedostatecznej rewaskularyzacji są wysoce powtarzalne.18 Pomimo doniesień o ocenach dużej liczby paneli ekspertów2-11 dotyczących rewaskularyzacji wieńcowej, główny aspekt ważności metody oceny trafności pozostaje niesprawdzony. Jeżeli orzeczenia zespołu ekspertów mają kliniczną wartość, wówczas pacjenci, którzy są leczeni zgodnie z ich oceną, powinni mieć lepsze wyniki kliniczne niż ci, którzy tego nie robią. Ponadto można oczekiwać większych korzyści klinicznych przy wyższych poziomach odpowiedniości. Często pacjenci nie otrzymują odpowiedniego leczenia inwazyjnego z powodu choroby wieńcowej; 22 do 41 procent pacjentów, u których panele ekspertów uznają procedurę nie tylko odpowiednią, ale także niezbędną, nie podlegają procedurze.12-16 Jedyne wcześniejsze badanie kliniczne wyników12 było retrospektywnie stwierdzone, że wśród pacjentów, u których rewaskularyzację uznano za konieczne, odsetek przeżycie było wyższe i mniej było bólu w klatce piersiowej u tych, którzy przeszli rewaskularyzację niż u tych, którzy byli leczeni medycznie. Jednak badanie było ograniczone przez niewystarczającą moc statystyczną w celu oddzielenia wyników u pacjentów poddawanych przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PTCA) od pacjentów poddawanych pomostowi tętniczo-wieńcowemu (CABG). Poprzednie badania rewaskularyzacji wieńcowej nie wykazały wyników klinicznych w odniesieniu do całego zakresu ocen trafności.
Podjęliśmy prospektywne badanie kliniczne, badanie Odpowiedni rewaskularyzacji wieńcowej (ACRE), w którym wcześniejsze oceny dotyczące stosowności wskazań do rewaskularyzacji, określone przez zespół ekspertów, zostały zastosowane do populacyjnej kohorty pacjentów z tętnicą wieńcową choroba. Pierwotna hipoteza głosiła, że pacjenci, którzy zostali sklasyfikowani jako odpowiedni kandydat do rewaskularyzacji, ale którzy nie poddali się zabiegowi, mieliby gorsze wyniki niż ci, którzy go przeszli, niezależnie od innych cech klinicznych.
Metody
Ocena odpowiedniości
Tabela 1. Tabela 1. Przykłady częstych wskazań do PTCA i CABG
[podobne: zwichnięcie stawu mostkowo obojczykowego, dentysta kościerzyna, przyczepy mięśnia czworogłowego uda ]
[przypisy: trzy korony bobolice, złamanie kości łonowej, olpen model ]

0 thoughts on “Niewykorzystane procedury rewaskularyzacji wieńcowej u pacjentów uznanych za odpowiednich kandydatów do rewaskularyzacji”