Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/ith.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Indeks masy ciała Twins, którzy zostali wychowani w Apart ad – ITH – Przychodnia Rzeszów
Skip to content

Indeks masy ciała Twins, którzy zostali wychowani w Apart ad

2 lata ago

517 words

Wzrost i wagę mierzono również w próbce 588 z 1346 bliźniąt w tym badaniu. Współczynnik korelacji między wartościami zmierzonymi a wartościami odnotowanymi przez same bliźniaki wynosił 0,97 dla wysokości i 0,95 dla wagi, a średnie różnice (. SD) między podawanymi i zmierzonymi wartościami wynosiły 1,2 . 2,4 cm dla wzrostu i 0,8 . 4,0 kg dla wagi. Przeprowadzono analizy w celu oceny roli genetycznych i środowiskowych determinantów całkowitej zmienności fenotypowej. Polegały one na korelacjach intraparoskopowych i analizach dopasowania modeli do maksimum prawdopodobieństwa.
Korelacje wewnętrzne
Odsetek całkowitej wariancji przypisywanej wpływom genetycznym (odziedziczalność13) oszacowano na podstawie korelacji intrapory na cztery sposoby.
W klasycznej bliźniaczej metodzie różnica pomiędzy korelacjami intrapilarnymi bliźniąt monozygotycznych i dizygotycznych zebranych razem jest podwojona. Ta ocena odziedziczalności obejmuje zarówno addytywne, jak i nieaddytywne elementy wariancji genetycznej. Składnik addytywny jest sumą średnich efektów wszystkich genów, które mają wpływ na postać, a zatem rodzą się prawdziwe . Działania nonaddytywne wynikają z interakcji między allelami w locus (dominacja) lub pomiędzy genami w różnych loci (epistasis). Bliźnięta jednojajowe dzielą wszystkie efekty genetyczne, addytywne i nieaddytywne, podczas gdy bliźnięta dwuzygotyczne dzielą 50 procent efektów addytywnych i 25 procent efektów nieaddytywnych.13 Zatem, jeśli efekty nieaddytywne są ważne dla cechy, oczekiwana korelacja dla bliźniąt dwuzygotycznych jest mniejsza niż połowa dla bliźniaków jednojajowych i procedury porównujące korelacje monozygotyczne i dizygotyczne będą przeceniły odziedziczalność.
Próbka bliźniaków oddzielonych osobno od SATSA umożliwiła trzy dodatkowe oceny odziedziczalności. W pierwszej różnicy między korelacjami intraporów dla bliźniąt monozygotycznych i dwuzygotycznych, które były hodowane osobno, podwojono. Gdy występuje niedydensywna wariancja, ta metoda przecenia także odziedziczalność, ale unika innych problemów związanych z klasyczną metodą bliźniaczą, co zostanie omówione poniżej. Drugie oszacowanie uzyskano podwajając korelację intraporów u osobników bliźniąt dwuzygotycznych, które były hodowane osobno. Ta metoda nie docenia odziedziczalności w obecności niedopasowanej wariancji. Po trzecie, korelacja intraporów dla bliźniąt monozygotycznych hodowanych osobno w nieskorelowanych środowiskach stanowi obiektywną ocenę odziedziczalności, nawet jeśli występuje niejadalna wariancja.
Metoda oddzielona-bliźniacza pozwala oszacować nie tylko efekty genetyczne, ale także trzy różne efekty środowiskowe – wspólne środowisko hodowlane, inne skorelowane środowiska i niespołeczne środowiska, które są unikalne dla danej osoby.
W badaniach bliźniąt hodowanych razem szacunki wpływu wspólnego środowiska pochodzą z podobieństw, których nie można wytłumaczyć efektami genetycznymi. Takie badania nie mogą oddzielić względnego udziału dwóch różnych środowisk – tego, w którym bliźniaki zostały podniesione (wspólne środowisko hodowlane) i tego, w którym żyły po opuszczeniu domu (skorelowane środowisko). Badanie osobników wychowanych osobno pozwala oszacować efekty środowiska hodowlanego; podobieństwa między bliźniętami hodowanymi razem są porównywane z tymi pomiędzy bliźniakami odchowanymi osobno.
Nawet bliźniaki wychowane osobno mogą przypominać siebie nawzajem ze względów środowiskowych, jeśli ich środowiska są podobne – to znaczy, jeśli środowiska są skorelowane
[podobne: paweł milhausen, gastrolog dziecięcy lublin, związek międzygminny ślęza oława ]

0 thoughts on “Indeks masy ciała Twins, którzy zostali wychowani w Apart ad”