Skip to content

Autoprzeciwciała przeciwko GABA-ergicznym neuronom i trzustkowym komórkom beta w zespole Stiff-Mana ad 6

2 lata ago

517 words

Istnienie tych dwóch grup pacjentów może wskazywać, że zespół sztywno-męski ma więcej niż jeden mechanizm patogenetyczny. Uderzające połączenie między autoprzeciwciałami przeciwko neuronom GABA-ergicznym i innymi oznakami autoimmunizacji przemawia na korzyść możliwości, że obecność autoprzeciwciał może definiować jednorodną grupę pacjentów. Rozpoznanie zespołu sztywno-męskiego jest często wątpliwe, a kryteria diagnozy nadal są dyskutowane27. Autoprzeciwciała przeciwko neuronom GABA-ergicznym mogą zatem być przydatnym wskaźnikiem choroby. Pomimo identycznego wzoru immunohistochemicznego wytworzonego przez wszystkie próbki surowicy i płynu mózgowo-rdzeniowego, które były pozytywne dla autoprzeciwciał przeciwko neuronom GABA-ergicznym, zaobserwowano pewne różnice, gdy te same próbki były testowane za pomocą testu Western blot. Pasmo (lub dublet pasm) wędrujące z GAD było rozpoznawane przez ogromną większość próbek surowicy i płynu mózgowo-rdzeniowego dodatnich pod względem autoprzeciwciał przeciwko neuronom GABA-ergicznym, ale nie przez wszystkich. W większości przypadków ten zespół (lub dublet) był jedynym lub dominującym pasmem immunoreaktywnym. Jego tożsamość z GAD została potwierdzona przez eksperymenty immunoprecypitacji. Stwierdzono, że kilka przeciwciał skierowanych przeciw GAD, które rozpoznają białko podczas badania za pomocą testu immunocytochemicznego, nie reaguje z białkiem w testach Western blot, prawdopodobnie z powodu utraty epitopów po denaturacji dodecylosiarczanu sodu. [28] Jest zatem możliwe, że przeciwciała skierowane przeciwko GAD były co najmniej częściowo odpowiedzialne za immunocytochemiczne barwienie neuronów GABA-ergicznych, nawet w przypadkach, w których pasmo GAD nie zostało wykryte przez Western blotting.
Wstępne wyniki sugerują, że niektóre immunoreaktywne prążki inne niż GAD stanowią, podobnie jak GAD, specyficzne składniki neuronów GABA-ergicznych. Stwierdziliśmy, że główne prążki wyznakowane próbkami surowicy od dwóch pacjentów (kody 191 i 185, masa cząsteczkowa, odpowiednio około 40 000 i 57,000) również zostały rozpoznane przez oczyszczone z powinowactwa przeciwciała z tych próbek na skrawkach mózgu szczura utrwalonego w formalinie ( niepublikowane dane). Ponieważ jedynymi przeciwciałami, które wiążą się z takimi skrawkami są te, które dają wzór barwienia według GAD, dane sugerują, że te antygeny są kolokalizowane za pomocą GAD. Mogą to być izoformy GAD28 29 30 lub białka w kompleksie z GAD.28. W niektórych chorobach autoimmunologicznych obserwowano odpowiedź poliklonalną skierowaną przeciw antygenom białkowym, które są częścią tego samego kompleksu makromolekularnego.31, 32
Fakt, że autoprzeciwciała skierowane przeciwko neuronom GABA-ergicznym są skierowane przede wszystkim przeciwko GAD, prawdopodobnie odpowiada za fakt, że próbki surowicy i płynu mózgowo-rdzeniowego są pozytywne dla autoprzeciwciał, są również dodatnie dla przeciwciał przeciwko komórkom wysepek, ponieważ GAD jest silnie skoncentrowany w komórkach beta trzustki. Interesujące jest to, że IDDM było chorobą autoimmunologiczną specyficzną dla narządu, najsilniej związaną z zespołem sztywnego człowieka u naszych pacjentów. Wysoką częstość występowania cukrzycy w zespole Stiffmana zanotowano ostatnio także w dwóch innych grupach27, 33
Czy autoimmunizacja skierowana przeciwko GAD może mieć bezpośrednią patogenną rolę w zespole sztywno-męskim i powiązanym IDDM. Uważa się, że GAD jest wewnątrzkomórkowym antygenem, a zatem cząsteczką nieobciążoną bezpośrednio układem odpornościowym
[przypisy: związek międzygminny ślęza oława, tanzo wągrowiec, olpen model ]

0 thoughts on “Autoprzeciwciała przeciwko GABA-ergicznym neuronom i trzustkowym komórkom beta w zespole Stiff-Mana ad 6”

  1. może ktoś wie, jak szybko (w dniach) można i należy podjąc rehabilitację u chorego z nadciśnieniem