Skip to content

Tag: braveran skład

Wysokie stężenie IgG4 w surowicy u pacjentów z obrzękiem trzustki

3 tygodnie ago

166 words

Złagodzone zapalenie trzustki jest unikalną postacią zapalenia trzustki, charakteryzującą się nieregularnym zwężeniem przewodu trzustkowego, zapaleniem limfoplazmatycznym trzustki i hipergammaglobulinemią, które reaguje na leczenie glikokortykosteroidami. Wstępne badania sugerowały, że stężenia IgG4 w surowicy są podwyższone w tej chorobie, ale nie w innych chorobach trzustki lub dróg żółciowych. Metody Mierzono stężenia IgG4 w surowicy za pomocą pojedynczej…

Skuteczność i bezpieczeństwo rekombinowanego ludzkiego aktywowanego białka C w przypadku ciężkiej sepsy cd

3 tygodnie ago

504 words

Instytucjonalna komisja rewizyjna w każdym ośrodku zatwierdziła protokół, a pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich uczestników lub ich upoważnionych przedstawicieli. Kliniczne centrum koordynacyjne (Vanderbilt Coordinating Center, Nashville) było dostępne przez całą dobę w celu udzielenia odpowiedzi na pytania badaczy dotyczące kwalifikowalności i bezpieczeństwa pacjentów oraz zgłaszania poważnych zdarzeń niepożądanych. Kryteria wyboru Kryteria dla ciężkiej sepsy…

Transplantacja embrionalnych neuronów dopaminowych w ciężkiej chorobie Parkinsona ad

3 tygodnie ago

569 words

Naszym celem było ustalenie, czy wszczepione neurony przeżyły i doprowadziły do polepszenia objawów i objawów choroby Parkinsona oraz do zbadania wpływu wieku na skuteczność implantacji.25-28 Metody Pacjenci Wszyscy pacjenci biorący udział w badaniu mieli chorobę Parkinsona przez ponad siedem lat z co najmniej dwoma z trzech głównych objawów: spowolnienie ruchowe, sztywność i drżenie w spoczynku.…

Transplantacja embrionalnych neuronów dopaminowych w ciężkiej chorobie Parkinsona ad 9

3 tygodnie ago

76 words

Stopień odpowiedzi zapalnej nie wydaje się być skorelowany z liczbą przeżywających neuronów dopaminowych. Kolejne działania następcze Od czasu zakończenia procedury podwójnie ślepej próby kontynuowano monitorowanie pacjentów. Ocena w okresie do trzech lat u 19 pacjentów w pierwotnej grupie transplantacyjnej wykazała 28-procentową poprawę w stosunku do linii podstawowej w całkowitych wynikach UPDRS podczas leczenia bez przyjmowania…