Skip to content

Skuteczność i bezpieczeństwo rekombinowanego ludzkiego aktywowanego białka C w przypadku ciężkiej sepsy ad 8

2 lata ago

360 words

Zmniejszenie względnego ryzyka zgonu obserwowano niezależnie od tego, czy u pacjentów występował niedobór białka C na linii podstawowej, co sugeruje, że aktywowana ditotreogina alfa ma działanie farmakologiczne, które wykracza poza zwykłą fizjologiczną wymianę aktywowanego białka C. Obserwacja ta dodatkowo sugeruje, że pomiary białko C nie jest konieczne do określenia, którzy pacjenci mogliby skorzystać z leczenia aktywowaną drotrekoginą alfa. Konsekwentny efekt leczenia zaobserwowano również niezależnie od miejsca zakażenia lub rodzaju infekcji. Było zgodne z aktywnością przeciwzakrzepową drotrekoginy alfa aktywowanej, że krwawienie było najczęstszym zdarzeniem niepożądanym związanym z podawaniem leku. Częstość występowania poważnych krwawień sugeruje, że dodatkowe poważne krwawienie wystąpi u każdego z 66 pacjentów leczonych drotrekoginą alfa aktywowaną. Poważne krwawienie miało tendencję do występowania u pacjentów z predysponującymi schorzeniami, takimi jak owrzodzenie żołądka i jelit, urazowe uszkodzenie naczynia krwionośnego lub uraz narządu ciężkiego, lub wyraźnie nieprawidłowe wartości wskaźników krzepnięcia (np. Liczba płytek, czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, i czas protrombinowy). Częstość występowania incydentów zakrzepowych nie wzrosła w wyniku leczenia drotrekoginą alfa aktywowaną, a działanie przeciwzapalne nie wiązało się ze zwiększoną częstością nowych zakażeń. Leczenie aktywowaną drotrekoginą alfa nie było związane z rozwojem neutralizujących przeciwciał przeciwko aktywowanemu białku C.
Podsumowując, aktywność biologiczną aktywowanej drotrekoginy alfa wykazano przez stwierdzenie większego spadku poziomu D-dimeru i interleukiny-6 u pacjentów, którzy otrzymali drotrekoginę alfa aktywowaną niż u osób otrzymujących placebo. Wyższa częstość występowania poważnych krwawień podczas infuzji w grupie aktywowanej drotrekoginą alfa jest zgodna z działaniem przeciwzakrzepowym leku i występuje głównie u pacjentów z predyspozycją do krwawienia. U pacjentów z ciężką sepsą wlew dożylny drotrekoginy alfa aktywowanej w dawce 24 .g na kilogram na godzinę przez 96 godzin wiązał się ze znacznym zmniejszeniem umieralności i profilem bezpieczeństwa, który był akceptowalny w kontekście tego badania klinicznego.
[przypisy: zapalenie okołostawowe barku, zator tluszczowy, choroby mortona ]
[przypisy: związek międzygminny ślęza oława, warpol agro, crann kraków ]

0 thoughts on “Skuteczność i bezpieczeństwo rekombinowanego ludzkiego aktywowanego białka C w przypadku ciężkiej sepsy ad 8”