Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/ith.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Niewykorzystane procedury rewaskularyzacji wieńcowej u pacjentów uznanych za odpowiednich kandydatów do rewaskularyzacji cd – ITH – Przychodnia Rzeszów
Skip to content

Niewykorzystane procedury rewaskularyzacji wieńcowej u pacjentów uznanych za odpowiednich kandydatów do rewaskularyzacji cd

2 lata ago

499 words

Dane zostały wyodrębnione z notatek dotyczących przypadku przez przeszkolone pielęgniarki przy użyciu standardowych formularzy zapisu. Szczegółowe dane uzyskano na podstawie obrazu klinicznego (zdefiniowanego przez RAND22), klasyfikacji Canadian Cardiovascular Society (CCS) 23, dotyczącej funkcjonalnej ciężkości dławicy piersiowej (od klasy I, oznaczającej łagodną dusznicę bolesną, do klasy IV, oznaczającej ciężką dusznicę bolesną), obecnych leków, obecności lub brak cukrzycy, wyniki elektrokardiografii wysiłkowej (EKG), 22 stanów współistniejących i plan leczenia zamierzonego przez lekarza. Dane angiograficzne
Po wykonaniu angiografii wyniki badań angiograficznych uzyskano na podstawie pisemnego raportu wyników angiograficznych znalezionych w notatkach pacjentów i kodowane przez przeszkolonego programistę, który nie był świadomy szczegółów klinicznych. Nasilenie choroby w każdym z 27 segmentów tętnic wieńcowych zdefiniowanym w badaniu Coromary Artery Surgery Study24 zakodowano od (bez choroby) do 6 (okluzja) i obliczono liczbę chorych naczyń krwionośnych. Aby ocenić wiarygodność tego podejścia, dwóch kardiologów, którzy nie byli świadomi szczegółów klinicznych, ocenili losową próbkę 209 angiogramów. Pomiędzy kardiologami i wyszkolonym programistą istniało dobre porozumienie poza zakresem oczekiwanym przez przypadek, z ważonymi kappami 0,64 i 0,63.25 Chorobą niedokrwienną serca, zdefiniowaną jako zwężenie o 50 procent lub więcej średnicy światła w lewej głównej tętnicy wieńcowej lub 70 procent lub więcej w innych tętnicach, było obecne u 2729 pacjentów, z których 2552 (94 procent) było wystarczających danych, abyśmy mogli przypisać ocenę stosowności CABG; odpowiednia liczba dla PTCA wynosiła 2503. Pacjenci ci stali się populacją badaną.
Kontynuacja
Zidentyfikowaliśmy pierwsze zabiegi rewaskularyzacji wykonane u pacjentów po koronarografii indeksu, poprzez sprawdzenie krzyżowe krajowych systemów informacji elektronicznej (Ogólnopolski System Wymiany Zdrowia) oraz dzienniki szpitali dla laboratoriów cewnikowania i sal operacyjnych, z wykorzystaniem identyfikator, numer National Health Service pacjenta.
Pacjentów obserwowano w przypadku złożonego punktu końcowego zgonu lub niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego do 14 kwietnia 1999 r., W wyniku czego średni okres obserwacji wynosił 30 miesięcy (zakres od 0 do 36). Zapisy dotyczące statusu życiowego 2537 pacjentów (99 procent) zostały oznaczone (z unikalnym identyfikatorem) w centralnym rejestrze Urzędu Statystyk Krajowych, abyśmy zostali powiadomieni o dacie śmierci w przypadku śmierci. Ustaliliśmy możliwe przypadki niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego, przeszukując bazę danych Ogólnopolskiego Systemu Wymiany Zdrowia dla zrzutów zakodowanych z powodu choroby tętnic wieńcowych (kody I20 do I25 Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Pokrewnych Problemów Zdrowotnych, 10-ta Rewizja [ICD -10]) 26 oraz za pomocą ręcznego przeszukiwania rekordów przyjęć w 13 szpitalach, które kierowały pacjentów do angiografii. Ostry zawał mięśnia sercowego został określony zgodnie z kryteriami Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie monitorowania trendów i czynników determinujących w chorobie sercowo-naczyniowej (MONICA).
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów z rozpoznaniem w angiografii, dla których oceniano rewaskularyzację, zgodnie z późniejszym stanem rewaskularyzacji
[więcej w: pikawa gdańsk, zwichnięty kciuk, szpital 40 lecia wrocław ]
[podobne: gastrolog dziecięcy lublin, pikawa gdańsk, szpital 40 lecia wrocław ]

0 thoughts on “Niewykorzystane procedury rewaskularyzacji wieńcowej u pacjentów uznanych za odpowiednich kandydatów do rewaskularyzacji cd”