Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/ith.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Hiperreaktywność płytek krwi i rokowanie u osób po zawale mięśnia sercowego cd – ITH – Przychodnia Rzeszów
Skip to content

Hiperreaktywność płytek krwi i rokowanie u osób po zawale mięśnia sercowego cd

2 lata ago

188 words

Ciągłe zmienne zostały podzielone na trzy klasy – niska, średnia i wysoka; pierwsza klasa służyła jako kategoria odniesienia. 95-procentowe przedziały ufności dla odpowiednich współczynników ryzyka obliczono zgodnie z metodą Miettinena i Nurminena.22 Jeżeli 95-procentowy przedział ufności wskaźnika ryzyka dla śmiertelności przekroczył 1,0, skojarzenie odpowiedniej zmiennej z ryzykiem śmierci w ciągu pięciu lat lata były statystycznie istotne na poziomie 5 procent. Logistyczna analiza regresji wielokrotnej została przeprowadzona przy pomocy pakietu statystycznego BMDP23, aby wybrać zmienne bazowe zdolne do niezależnej predyktywności. Wykorzystano zmienne wskaźnikowe; zmienne te mają wartość 1, jeśli rozpatrywana właściwość jest obecna, a 0, jeśli nie jest. Zaletą zmiennych wskaźnikowych jest to, że każdy współczynnik regresji bezpośrednio reprezentuje logarytmiczne szanse śmierci, gdy wszystkie pozostałe zmienne w modelu są kontrolowane. W przypadku zmiennych ciągłych rozważano zmienne wskaźnikowe dla kategorii średnich i wysokiego ryzyka dla włączenia do modelu. Ustawienia programu BMDP były takie, że zmienne zostały uwzględnione w modelu, jeśli znacznie poprawiły prawdopodobieństwo logów (P <0,10); zostały zatrzymane tylko wtedy, gdy ich usunięcie znacznie zmniejszyło prawdopodobieństwo zalogowania (P <0,15). Wartości P były dwustronne. Krzywe przeżycia skonstruowano zgodnie z metodą opisaną przez Peto i wsp. 24
Wyniki
Kliniczne punkty końcowe
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów przy wejściu. Tabela 2. Tabela 2. Wyniki kliniczne według grupy SPA-Status. Charakterystykę pacjentów w momencie włączenia do badania przedstawiono w Tabeli 1. Wszyscy pacjenci byli obserwowani przez pięć lat. Związek pomiędzy cechami agregacji płytek krwi przy wejściu i wynikiem klinicznym podczas pięcioletniej obserwacji przedstawiono w Tabeli 2. Osiemnaście pacjentów zmarło (śmierć była spowodowana przyczynami sercowymi u 15 i dla raka w 3). Gdy dwie grupy pacjentów z dowolnym SPA zostały porównane z grupą bez SPA, względne ryzyko zgonu wyniosło 1,6 (przedział ufności 95%, 0,5 do 5,5) w grupie z pośrednim SPA i 5,4 (przedział ufności 95%, 2,2 do 13.4) w grupie z pozytywnym SPA. Co najmniej jedno zdarzenie kardiologiczne wystąpiło u 33 pacjentów. Względne ryzyko zdarzenia sercowego w grupie pośredniej SPA wynosiło 1,6 (przedział ufności 95%, 0,7 do 3,5) i 3,1 w grupie dodatniej dla SPA (przedział ufności 95%, 1,6 do 5,8), w porównaniu z grupa negatywna. W obu przypadkach (śmiertelność i zdarzenia sercowe) ryzyko względne wzrastało wraz ze wzrostem agregacji.
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki kliniczne według charakterystyki przy wejściu. * Tabela 3 przedstawia charakterystykę kliniczną przy wejściu do badania w odniesieniu do całkowitej śmiertelności i zdarzeń sercowych. Znacznie zwiększone względne ryzyko zgonu zaobserwowano u pacjentów, którzy mieli największą frakcję MB kinazy kre- atynowej .80 U na litr oraz u pacjentów przyjmujących leki moczopędne, naparstnicy lub metoprolol. Względne ryzyko zdarzeń sercowych zwiększyło się u pacjentów, którzy przebyli zawał lub którzy zażyli naparstnicę.
Tabela 4
[więcej w: zwik sochaczew, tanzo wągrowiec, braveran skład ]

0 thoughts on “Hiperreaktywność płytek krwi i rokowanie u osób po zawale mięśnia sercowego cd”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu catering dietetyczny Poznań[…]