Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/ith.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
dobry gastrolog dziecięcy lublin ad 5 – ITH – Przychodnia Rzeszów
Skip to content

dobry gastrolog dziecięcy lublin ad 5

2 lata ago

142 words

Nawracające zdarzenia zakrzepowo-zatorowe wystąpiły u 7 z 388 pacjentów (1,8 procent) otrzymujących reviparin dwa razy dziennie (względne ryzyko nawrotu, 0,28; 97,5 procent przedziału ufności, 0,11 do 0,74) oraz u 13 z 374 pacjentów (3,5 procent) otrzymujących reviparynę raz na dobę (względny ryzyko, 0,55, 97,5 procent przedziału ufności, 0,24 do 1,16), w porównaniu z 24 z 375 pacjentów (6,4 procent) otrzymujących heparynę niefrakcjonowaną (Tabela 3). Ponieważ górna granica przedziału ufności 97,5% dla różnicy była mniejsza niż 0, podawanie retyparyny dwa razy dziennie było znacznie bardziej skuteczne niż heparyna niefrakcjonowana. Preparat Reviparin podawany raz na dobę i heparyna niefrakcjonowana nie różniły się istotnie w odniesieniu do nawracających zdarzeń zakrzepowo-zatorowych (P = 0,07). Rycina 1. Rycina 1. Analiza Kaplana-Meiera czasu do wystąpienia zdarzeń zakrzepowo-zatorowych w okresie 90 dni w trzech grupach leczenia. I słupki reprezentują 95 procent przedziałów ufności po 20 i 80 dniach.
Wystąpił wysoki stopień korelacji statystycznej (P <0,001) między wynikami flebograficznymi a nawrotami klinicznymi. Spośród 490 pacjentów sklasyfikowanych jako nie mających odpowiedzi na flebografię, 34 (7,0 procent) miało nawracające żylne zdarzenie zakrzepowo-zatorowe, podczas gdy tylko 5 (1,0 procent) 476 pacjentów zaklasyfikowanych jako mających odpowiedź miało takie zdarzenie. Wykres czasu do powtarzającego się zdarzenia w trzech grupach leczenia przedstawiono na rysunku 1.
Docelowy zakres dla czasu aktywowanej częściowej tromboplastyny został osiągnięty u 67 procent pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną w ciągu 24 do 48 godzin. Międzynarodowy współczynnik znormalizowany osiągnął zakres terapeutyczny w dniu 5 w grupie otrzymującej niefrakcjonowaną heparynę i w grupie otrzymującej reviparin dwa razy dziennie. W grupie otrzymującej reviparin raz dziennie doustne leczenie przeciwzakrzepowe rozpoczęto w dniu 22 i osiągnęło poziom terapeutyczny w dniu 30.
Bezpieczeństwo
Tabela 4. Tabela 4. Zdarzenia niepożądane. Poważne powikłania krwotoczne wystąpiły podczas pierwszych 21 dni u dwóch pacjentów otrzymujących heparynę niefrakcjonowaną, u jednego pacjenta otrzymującego reviparin dwa razy na dobę oraz u jednego pacjenta otrzymującego reviparin raz na dobę (Tabela 4). W okresie obserwacji od dnia 22 do dnia 90, dwaj pacjenci otrzymujący reviparin dwa razy dziennie i jeden pacjent otrzymujący reviparynę raz dziennie mieli poważne krwawienie. Wystąpiły niewielkie epizody krwawienia w ciągu pierwszych 21 dni u 16 pacjentów otrzymujących heparynę niefrakcjonowaną, 13 pacjentów otrzymujących reviparin dwa razy dziennie i 15 pacjentów otrzymujących reviparynę raz na dobę. W dniach od 22 do 90 wystąpiły 10 epizodów mniejszego krwawienia wśród pacjentów otrzymujących heparynę niefrakcjonowaną, 11 u osób otrzymujących reviparin dwa razy na dobę i 9 u osób otrzymujących reviparynę raz na dobę. Częstość występowania krwawień była podobna w trzech grupach leczenia (tabela 4).
Podczas 90-dniowego okresu badania zmarło 11 pacjentów otrzymujących heparynę niefrakcjonowaną, podobnie jak 9 otrzymujących reviparin dwa razy dziennie i 15 otrzymujących reviparin raz dziennie. Łącznie 6 z 42, 5 z 41 i 9 z 54 pacjentów z rakiem zmarło w grupach otrzymujących odpowiednio niefrakcjonowaną heparynę, reviparin dwa razy dziennie i reviparynę raz dziennie (Tabela 4)
[podobne: przyczepy mięśnia czworogłowego uda, zapalenie okołostawowe barku, próba webera ]
[przypisy: wtm białystok, zapalenie ochrzęstnej małżowiny usznej, la bamba przemyśl ]

0 thoughts on “dobry gastrolog dziecięcy lublin ad 5”