Skazani na komunikację

szkolenie „Komunikacja interpersonalna”

 

Szkolenia interpersonalne dotyczą w głównej mierze komunikacji, która jest podstawowym sposobem funkcjonowania człowieka w otaczającej go rzeczywistości. W zasadzie trudno by było nawet wskazać dziedzinę naszego życia, która może się obyć bez choćby elementarnej komunikacji. Jak napisał trafnie Bożydar Kaczmarek: jesteśmy wręcz skazani na komunikację, czy tego chcemy czy nie, bowiem nawet samobójcy zostawiając list pożegnalny chcą się skomunikować ze światem. Od kupowania chleba, przez rozmowy kwalifikacyjne, po negocjacje handlowe – jest ona jak cement który łączy wszystkie małe cegiełki naszego życia. To oczywiste, przecież nie żyjemy w próżni, ani na bezludnej wyspie. I chociaż czasami chcielibyśmy się tam przenieść i mieć chwilę spokoju, największą karą, jaka może nas de facto spotkać, to odcięcie nas od możliwości komunikowania się z drugim człowiekiem. Dlatego właśnie brak kontaktu, czyli tzw. „ciche dni”, traktowane są jako rodzaj kary.

Zobacz ramy programowe szkolenia:

komunikacja interpersonalna w zespole

 

Z psychologicznego punktu widzenia komunikacja zapewnia nam także prawidłowe funkcjonowanie psychiczne, bowiem emocje i treści, jakie otrzymujemy od innych będą kształtowały nasze własne emocje, motywacje oraz stosunek do świata. Tym samym nie da się budować zespołu pracowniczego, jeśli ludzie się ze sobą nie potrafią porozumieć. Nie da się skutecznie zarządzać pracownikami, jeśli nie potrafimy odpowiednio sformułować swoich oczekiwań. Najczęstszymi błędami w zakresie zarządzania zespołem i niskiej efektywności zespołu są błędy z zakresu komunikacji interpersonalnej. Szkolenia dla kierowników są w dużej mierze nakierowane na rozwój tych umiejętności i wyeliminowanie głównych błędów w zakresie zarządzania. Patrząc z innej strony nie da się również utrzymać szczęśliwego i udanego związku, jeśli partnerzy fundują sobie trwające w nieskończoność „ciche dni”.

W ostatnim czasie niezwykle popularne stały się szkolenia biznesowe, w szczególności szkolenie z komunikacji interpersonalnej i wszelkim aspektom z nim związanym. Natomiast można sobie postawić zasadnicze pytanie: jaki jest cel takiego szkolenia? Przecież każdy z nas, w większym lub mniejszym stopniu, potrafi się komunikować – nasza komunikacja w większym lub mniejszym stopniu jest efektywna i pozwala nam osiągać zamierzone cele. Sztuka jednak polega na tym, aby szala przechylała się na korzyść sukcesów komunikacyjnych i aby była ona w większym, a nie mniejszym stopniu efektywna. Dlatego też celem szkolenia z komunikacji nie jest uzmysłowienie jego uczestnikom, że zupełnie nie radzą sobie z komunikacją,  a trener prowadzi ich jak dzieci przez mroki i zakamarki sztuki komunikowania się. Zdecydowanie zadaniem trenera w trakcie szkolenia komunikacja interpersonalna jest zwrócenie uwagi na newralgiczne jej punkty, doskonalenie tych umiejętności, które uczestnicy już posiadają oraz eliminacja popełnianych błędów.

Model komunikacji diametralnie zmienił się w ostatnich latach, głównie dzięki takim osiągnięciom technicznym i informatycznym, jakimi jest telefon komórkowy i Internet. Kontakt z ludźmi stał się szybszy, ale też mocno okrojony i zdawkowy. Niegdyś trzeba było odbyć odpowiednio długą rozmowę z drugą osobą, aby osiągnąć swój cel. W złym tonie było mówienie „prosto z mostu” czego oczekujemy. Obecnie nie zaprzątamy sobie zbytnio głowy konwenansami pisząc zdawkowego i lakonicznego maila, sms-s lub wiadomość na facebooku. Ma to oczywiście niewątpliwie zalety, niemniej doprowadziło do sytuacji, w której nie potrafimy jasno i precyzyjnie formułować swoich myśli, przekonywać do swoich poglądów, wyrażać oczekiwania, nazywać emocje czy badać czyjeś potrzeby – zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. Umiejętności te pozwalają wypracować warsztaty z komunikacji, w tym szkolenie komunikacja interpersonalna. Być może brak tych umiejętności przyczynia się do zjawiska, że tak wiele przyjaźni „umiera” śmiercią naturalną, rozpada się wiele małżeństw, a praca stała się bardziej stresująca – gdyż nie potrafimy budować pozytywnych i serdecznych relacji z innymi ludźmi.

Umiejętność skutecznego słuchania rozmówcy oraz właściwej interpretacji jego komunikatu jest warunkiem absolutnie niezbędnym, aby komunikacja interpersonalna była skuteczna. Choć wydawać się to może oczywistym, przecież wszyscy posługujemy się tym samym językiem, bardzo często mamy poważne problemy ze zrozumieniem intencji drugiej osoby, a także z przekazaniem jej swoich własnych. Język ludzki, choć jest genialnym efektem ewolucji, jest niedoskonały i nierzadko trudno nam z jego pomocą precyzyjnie wyrazić to, o czym myślimy. Efektem tego są liczne nieporozumienia, z którymi borykamy się na co dzień, a które mają wpływ na efekty naszej pracy jakich oczekuje od nas np. nasz przełożony. Jednakże te niedoskonałości nie muszą utrudniać nam życia – wszystko jest bowiem kwestią odpowiedniego przygotowania i pracy nad sobą poprzez szkolenia „komunikacja interpersonalna”.

Niezwykle istotnym elementem składowym naszej komunikacji jest mowa ciała. Choć niewerbalne aspekty naszego komunikowania się z innymi ludźmi często są przez nas nieuświadamiane, ich brak boleśnie odczuwamy dopiero wtedy, gdy ich zabraknie, czyli na przykład w trakcie rozmowy telefonicznej. I mimo iż doskonale wiemy, że nasz rozmówca nas nie widzi, nadal często intensywnie gestykulujemy, pokazujemy swoim ciałem to, o czym mówimy. Mamy bowiem ogromną potrzebę „ilustrowania” swoim zachowaniem naszych słów. Komunikacja niewerbalna to nie tylko gesty czy mimika, ale także postawa ciała, dystans względem rozmówcy, intonacja i ton głosu, kontakt wzrokowy, dotyk, nasz ubiór i wygląd. Czasem subtelne sygnały ciała mogą komunikować bardzo wiele, np. ograniczona gestykulacja może informować o nieszczerości, pocieranie karku – o zakłopotaniu, zaś nachylenie się rozmówcy w naszym kierunku – jego zwiększone zainteresowanie tym, o czym mówimy. Bogactwo przekazu niewerbalnego jest jednak wykorzystywane w niewystarczającym stopniu, gdyż należymy raczej do kultur niskokontekstowych, które mają skłonność do większego zawierzania słowom rozmówcy niż jego zachowaniom. Dlatego też solidne warsztaty z komunikacji interpersonalnej, poparte konkretnymi przykładami i metodami może zwiększyć naszą skuteczność w interpretacji zachowań niewerbalnych innych ludzi i kontroli własnych.

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych (zarządzanie konfliktem), uwzględniania różnic w sposobie komunikowania się między przedstawicielami różnych płci czy kultur, unikanie stereotypowego myślenia, zdolność do właściwego kreowania swojego wizerunku mogą pozytywnie wpłynąć na nasze możliwości w kontaktach interpersonalnych.

Jak zostało zaznaczone we wstępie – komunikacja interpersonalna absolutnie zdominowała życie każdego człowieka i od tego nie ma już ucieczki, choćbyśmy chcieli milczeć jak grób całymi dniami. Efektywność komunikowania się ze światem niewątpliwie determinuje nasz sukces życiowy w kontaktach zawodowych, jak i prywatnych.

Jeżeli interesują Cię szkolenia dla firm i szkolenia biznesowe skontaktuj się z nami aby otrzymać projekt szkolenia „Komunikacja interpersonalna” dopasowanego do Twojej firmy oraz osób w niej pracujących.

Katarzyna Liber