Prawdziwa sztuka autoprezentacji

Co dają szkolenia „Autoprezentacja - wystąpienia publiczne”

Sztukę autoprezentacji możemy rozumieć jako sposób kreowania swojego wizerunku zgodnie z własnymi zamierzeniami. W każdym kontakcie z drugim człowiekiem informujemy go, w dużej mierze w sposób nieuświadomiony i niezamierzony, o swojej osobowości, planach, sposobie bycia, charakterze. Na tej podstawie nasz rozmówca wystawia nam pozytywną lub negatywną ocenę, dlatego też właściwa autoprezentacja może być niezwykle istotnym elementem w budowaniu naszego sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym. A co najważniejsze można nad nią pracować poprzez kursy i szkolenia z autoprezentacji.

Zobacz ramy programowe szkolenia:

autoprezentacja oraz wystąpienia publiczne

Sztukę autoprezentacji bardzo często łączy się z kreowaniem pierwszego wrażenia, choć nie są to synonimy. Kreować swój wizerunek można cały czas – nie tylko w trakcie pierwszego spotkania, niemniej pierwsze wrażenie – jak sama nazwa wskazuje – jest naszą pierwszą, a często ostatnią szansą pozytywnego zaistnienia w świadomości drugiego człowieka. Nikt po nieudanej rozmowie kwalifikacyjnej nie zadzwoni do nas zaprosić nas drugi raz, aby sprawdzić, czy coś zmieniło się w kwestii naszego „pierwszego wrażenia”. Etykietka, która zostanie nam nadana przy okazji pierwszego kontaktu, może się okazać w przyszłości trudno usuwalna lub nieusuwalna, stąd też temat autoprezentacji obejmuje ogólną umiejętność kreowania własnego wizerunku ze szczególnym uwzględnieniem kwestii pierwszego wrażenia.

Istotne w tym zakresie są tzw. efekt pierwszeństwa i efekt świeżości, które oznaczają, że najlepiej zapamiętywane i przetwarzane są te informacje, które trafiły do odbiorcy jako pierwsze i jako ostatnie. Ma to oczywiście związek ze sposobem funkcjonowania ludzkiej pamięci, która wykazuje skłonność do pomijania i zapominania informacji pojawiających się „w środku/pomiędzy”. Właśnie dlatego sposób, w jaki zaczniemy i zakończymy nasze spotkanie z drugą osobą będzie miało ogromne znaczenie dla późniejszych z nią relacji.

Weźmy pod uwagę sytuację, w której komunikujemy się dłuższy czas z naszym kontrahentem wyłącznie telefonicznie, a którego nie mieliśmy nigdy okazji poznać osobiście. Nie mamy pojęcia o tym o jej wyglądzie: jaki ma kolor włosów, jaki ma chód czy ruchy rąk... Musimy wtedy bazować wyłącznie na jej głosie, sposobie mówienia i intonacji. Jednakże często, nawet nieświadomie, uzupełniamy sobie jej wizerunek o nasze wyobrażenie o tym, jak dana osoba wygląda. Efektem takiego „uzupełnienia” może być późniejsze zdziwienie, gdy przyjdzie nam spotkać tę osobę twarzą w twarz – gdy przysadzista brunetka z naszej wyobraźni okazuje się być szczupłą blondynką, a stosunkowo młody wysportowany szatyn, okazuje się być uprzejmym rumianym panem w średnim wieku. To pokazuje, że wygląd odbiorcy jest dla nas ważny, a gdy go brakuje – niejako „tworzymy” go w wyobraźni sami. Autoprezentacja szkolenia

Dlatego właśnie zasadniczym elementem składowym naszego wizerunku jest przekaz niewerbalny. Michael Argyle w swoich pracach jako jedną z czterech zasadniczych funkcji komunikacji niewerbalnej wyróżnił prezentację cech swojej osobowości, która nazywa on samoprezentacją. Przekaz niewerbalny ma ogromny wpływ na kształtowanie pierwszego wrażenia, gdyż strona wizualna każdego człowieka jest dostrzegana przez rozmówcę zawsze w pierwszej kolejności. Sposób ubierania się, chód, postawa, barwa głosu pozwalają na ustosunkowanie się do danej osoby (możliwość jej oceny) bez większego zaangażowania poznawczego. Są to niejako „pierwsze” bodźce wywołujące szybką i natychmiastową reakcję. Wszystkie te niejęzykowe komponenty wpływają na ocenę drugiej osoby, interpretację jej wypowiedzi i tym samym – na dalszą komunikację. Argyle stwierdził na podstawie swoich badań, że komunikacja niewerbalna jest dwanaście i pół raza skuteczniejsza od przekazu werbalnego w kreowaniu dobrego wrażenia (przede wszystkim w wymiarze przyjazności wobec rozmówcy), a 10 razy skuteczniejsza w ustalaniu stosunków między rozmówcami (czyli w wymiarze dominacja – podporządkowanie). Niewerbalny wyraz naszych emocji, stosunku do rozmówcy oraz naszej samooceny są komponentami, którymi – najczęściej nieświadomie – kreujemy swój wizerunek w świadomości drugiego człowieka. Mowa ciała jest ważny źródłem informacji o charakterze naszego interlokutora oraz jego stosunku do nas i przedmiotu naszej rozmowy.

Najmniejszy ruch rąk, zmarszczenie brwi, błysk w oku – nic nie umknie uwadze naszego rozmówcy, który w dużej mierze bez udziału swojej świadomości, na ich podstawie, wystawi nam ocenę. Nie ma w tym żadnej magii, gdyż są w stanie udowodnić to warsztaty autoprezentacji. To biologicznie natura „uzbroiła” nas w umiejętność szybkiego przetwarzania informacji płynących z kanału niewerbalnego, bowiem to zapewnia nam prawidłowe odczytywanie cudzych intencji, emocji i nastawienia drugiego człowieka. Często przecież zdarza się, że nie lubimy kogoś od pierwszego spojrzenia – choć obiektywnie niczym nie zawinił. Można także kogoś pokochać od pierwszego spojrzenia i trudno nam wtedy wskazać skąd ta „miłość”.

autoprezentacja szkoleniaPostawa ciała w czasie rozmowy, sposób witania się, pozornie nieznaczące ruchy: sposób, w jaki sposób trzymane są różne przedmioty lub jak ułożone są ręce na stole, zdaniem niektórych, pokazują czy mamy do czynienia z cholerykiem, sangwinikiem, flegmatykiem lub melancholikiem. Autorzy podręczników do negocjacji oraz książek przygotowujących do rozmów biznesowych próbują przekonać, że za pomocą gestów możemy łatwo manipulować informacjami oraz w dowolny sposób kreować swój wizerunek. Takie założenie nie wydaje się jednak słuszne ze względu na fakt, że zwykle wyuczone gesty zwracają na siebie uwagę swoją sztucznością, która przez rozmówcę odbierana jest jako nieszczerość lub kłamstwo. Gesty, którymi pragniemy świadomie coś zakomunikować stają się niekiedy wręcz komiczne, tym bardziej, że w momencie, kiedy naprawdę zaangażujemy się w rozmowę, nieświadomie nadawać będziemy informacje prawdziwe, odsłaniające nasz stosunek wobec przedmiotu rozmowy. Szkolenia dla firm, w tym szkolenia handlowe często pokazują handlowcom błędy „książkowe” popełniane w trakcie rozmów biznesowych w zakresie zasad autoprezentacji.

Sztuka autoprezentacj - wystąpień publicznychi to nie uczenie się na pamięć, czy aktorskie wyćwiczenie określonych kombinacji ruchów. To zdecydowanie nie jest dobra droga, gdyż wyobraźmy sobie, że przez cały czas mielibyśmy się czuć, jak aktor odgrywający na scenie Hamleta. Wszelkie badania empiryczne, jak również obserwacje światowej sławy specjalistów od wizerunków potwierdzają, że najskuteczniejszą metodą jest poznanie i „oswojenie” własnego, indywidualnego stylu bycia. Każdy z nas ma swój niepowtarzalny charakter przejawiający się w naszym zachowaniu, każdy z nas także popełnia błędy. Sztuką jest zatem wydobycie i wzmocnienie naszych mocnych stron i zminimalizowanie lub nawet całkowite wyeliminowanie tych elementów zachowania, które burzą nasz pozytywny wizerunek. Jak pokazuje doświadczenie i szkolenia z autoprezentacji – jest to absolutnie możliwe i przynosi niezwykłe rezultaty, bowiem praktyka zawsze czyni mistrza. Najważniejsze jest zatem uświadomienie sobie swoich błędów i skonfrontowanie się z nimi w trakcie autoprezentacja szkolenia.

Szkolenie autoprezentacja - najistotniejsza jest umiejętność świadomego kontrolowania swojego zachowania komunikacyjnego, które nie będzie krępujące, nienaturalne i wbrew naszemu temperamentowi. Zasady autoprezentacji są istotnym elementem pracy na większości stanowisk, stąd szkolenia dla menedżerów, handlowców, sekretarek, kierowników winny być wzmocnione poprzez warsztaty z autoprezentacji.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy na nasze szkolenia!

 

Katarzyna Liber

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa