Szkolenie „ZMIANA WARTY” w technikach sprzedaży.

W biznesie nic nie dzieje się dopóki ktoś czegoś nie sprzeda. Ze sprzedażą mamy do czynienia na każdym kroku.  Sprzedajemy meble, samochody, ubezpieczenia, programy komputerowe, skomplikowane rozwiązania technologiczne, nowoczesne usługi, nieruchomości. Negocjując warunki umowy „sprzedajemy” kontrahentowi swoją propozycję i określone warunki realizacji. Nawet kiedy staramy się o kredyt w banku, musimy najpierw sprzedać swoją zdolność kredytową.

Zachodzące zmiany rynkowe i gospodarcze wymuszają stosowanie odmiennego podejścia w procesie sprzedaży. Dziś, podobnie jak kiedyś, sprzedawca musi doskonale opanować techniki sprzedaży, ale techniki te różnią się od tych stosowanych do niedawna.

Nowe „zasady gry” wymagają „zmiany warty” - czyli zastosowania nowoczesnych technik i  narzędzi, dodatkowo w odmienny niż dotychczas sposób.

Handlowcy i sprzedawcy wynagradzani są w dużej mierze za swoją efektywność. Większa efektywność nie wynika z wrodzonych i ponadprzeciętnych zdolności ludzi. Jest ona rezultatem wiedzy i umiejętności jej odpowiedniego zastosowania w konkretnych sytuacjach sprzedażowych. Umiejętności tych można się nauczyć, a wykorzystanie ich w nowoczesny sposób wpisuje się w rezultaty osiągane przez całą organizację.

 

Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników ze skutecznymi technikami sprzedaży wykorzystującymi sprawdzone, klasyczne metody;

 • Przedstawienie uczestnikom nowoczesnych technik opartych na zmodyfikowanym ujęciu procesu sprzedaży;
 • Porównanie mechanizmów występujących w klasycznych metodach sprzedaży z zasadami, na których oparte są nowoczesne podejścia;
 • Odpowiedź na pytanie – kiedy metody klasyczne są skuteczne, a w jakich sytuacjach stosować nowe podejście;
 • Przygotowanie uczestników do praktycznego stosowania wybranych technik oraz metod;
 • Nauczenie uczestników, w jaki sposób wypracować swój optymalny styl współpracy z klientem, pozwalający na nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji biznesowych;
 • Zainspirowanie uczestników do znajdowania nowych pomysłów, poszukiwania źródeł skuteczniejszych rozwiązań i podnoszenia poziomu motywacji do stawania się coraz bardziej efektywnym w swej pracy.

Korzyści dla uczestników:

 

 • Poznanie nowoczesnych technik sprzedażowych oraz odmiennego podejścia do procesu sprzedaży;
 • Poznanie różnic pomiędzy klasycznymi a nowoczesnymi metodami sprzedaży oraz zasadności stosowania wybranych technik i narzędzi w określonych sytuacjach;
 • Praktyczne rozwinięcie umiejętności sprzedażowych;
 • Rozwinięcie umiejętności tworzenia własnego stylu współpracy z klientem oraz budowania długofalowych relacji biznesowych;
 • Opanowanie metod pokonywania najtrudniejszych obiekcji ze strony klienta;
 • Poznanie różnic pomiędzy manipulacją a wywieraniem wpływu na klienta oraz określenie celów i zasadności użycia wymienionych mechanizmów;
 • Poznanie metod handlowych pozwalających na zwiększenie przewagi nad konkurencją;
 • Poznanie sposobów podnoszenia efektywności sprzedażowej oraz satysfakcji z wykonywania własnej pracy.